โรงเรียนดนตรีและครูดนตรี ที่ใช้หลักสูตรของTIME

โรงเรียนดนตรี หรือครูดนตรี ที่สามารถเตรียมนักเรียนเพื่อการทดสอบประเมินผลโดย ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย หากท่านกำลังมองหาโรงเรียนดนตรี หรือครูดนตรี รายการต่อไปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นของท่าน

โรงเรียนดนตรี
ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ติดต่อ
ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป
สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ เลขที่ 55 ชั้น 4
ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ห้อง 4047)
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ10250
โทรศัพท์ 0 2721 9894-7 โทรสาร 0 2721 9894-7 ต่อ 3 เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00 – 20.00 น.
ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป
สาขาศูนย์การสยามพารากอน
ศูนย์กาค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ชั้น 4 A
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ห้อง 4A5-6
ถ.พระราม1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330
โทรศัพท์ 0 2129 4542-6 โทรสาร 0 2129 4547 เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00 –20.00 น.
ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค ศูนย์การค้าซีคอนบางแค เลขที่ 607 ห้อง 400 ชั้น 4 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น. โทรศัพท์ 0 2458 2680-1 โทรสาร 0 2458 2682

 

 

Music Schools and Instructors that Use the TIME Program

Music schools or instructors are able to prepare students for the exam assessment of the Thailand International Music Exam. If you are looking for a music school or a music instructor, the following list will be a good place to start looking.

Music Schools
School Name Contact Information

Music Campus for the General Public

Seacon Square Campus

Seacon Square Shopping Mall, No. 55, floor 4
Seacon Square Shopping Mall (Room 4047)
Sinakarin Road, Nongbon Subdistrict
Prawet District, Bangkok, 10250
Phone:  02-721-9894-7 Fax: 02-721-9894-7 ext. 3

Open every day from 10:00 – 20:00

Music Campus for the General Public

Seacon Bangkae

Seacon Bangkae Company Limited. 607 floor 4 Petchkasem Road, Bangwa, Pasicharoen, Bangkok 10160
Phone: 0 2458 2680-1 Fax:0 2458 2682

Open every day from 10:00 – 20:00

Music Campus for the General Public

Siam Paragon Campus

Siam Paragon Shopping Mall, No. 991 floor 4A
Siam Paragon Shopping Mall (4A5-6)
Prama 1 Road, Pathum Wan District, Bangkok, 10330
Phone: 0 2129 4542-6 Fax: 0 2129 4547 ext. 3

Open every day from 10:00 – 20:00