Slide 1

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย หรือThailand International Music Examination (TIME)

Slide 3

บันไดสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี/ Step up to Music Excellence

Slide 2

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย หรือThailand International Music Examination (TIME)

Slide 4

บันไดสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี/ Step up to Music Excellence

Example Frame

ประกาศผลสอบภาควิชาทฤษฏีดนตรีและโสตทักษะ รอบ พิเศษ 1 / 2564

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล [Download]
ผลสอบวิชาโสตทักษะ [Download]
ผลสอบวิชาดนตรีไทย [Download]

 

 

ประกาศตารางและรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ พิเศษ 1 / 2564

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ รอบพิเศษ 1 / 2564 [Download]

สอบวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาซีคอน บางแค)

 

 

ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบออนไลน์ ( APPLICATION FORM ONLINE )

เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิค -19 (Covid-19)

ทางศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน และผู้ปกครอง

และเพื่อลดผลกระทบ ในการรับสมัครทางศูนย์ฯจึงเปิดการรับสมัครสอบรูปแบบออนไลน์

นักเรียนที่สมัครออนไลน์ต้องมากรอกใบสมัครที่ศูนย์สอบอีกครั้ง โดยชำระเงินค่าใบสมัคร 50 บาท

พร้อมเอกสาร สำเนาบัตรบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด และ รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

ในวันที่ศูนย์เปิดทำการตามปกติ

นักเรียนที่ต้องการสมัครสอบออนไลน์

สามารถสมัครสอบได้ที่ลิงค์นี้ สมัครสอบออนไลน์ คลิ๊กที่นี้

 

 

กำหนดการรับสมัครและสอบรอบพิเศษ ภาควิชาทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ พ.ศ.2564

กำหนดการ รอบพิเศษ ครั้งที่ 1-2564 รอบพิเศษ ครั้งที่ 2-2564
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป รอติดตามประกาศ
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 2 มีนาคม 2564
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
-
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 5 มีนาคม 2564 -
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

วันที่ 7 มีนาคม 2564

 

-

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 20 มีนาคม 2564 -
กำหนดสอบ วันที่ 3 เมษายน 2564 -
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 เมษายน 2564 -

 

 

ประกาศ มาตราการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
แนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย

1. ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเมื่อเข้ามาในศูนย์ฯ
2. ต้องมารายงานตัวก่อน เวลาสอบ 10 นาที เพื่อตรวจคัดกรอง ลดการแออัด
3. ต้องผ่านการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา งดเข้ากิจกรรมการสอบดังกล่าว
4. ทำความสะอาดมือ ด้วยแอลกอฮอล์ ,เจลล้างมือ ที่ศูนย์ฯ จัดไว้ตามจุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
5. ต้องตรวจเช็ค ชื่อ-นามสกุล เวลาสอบให้ถูกต้องชัดเจน

6. ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนที่มาสอบ ขอความกรุณารอที่ด้านนอก เพื่อลดความแออัดภายในศูนยฯ


 

สำหรับผู้สอบที่มีอาการไอ มีน้ำมูก มีไข้ หรือต้องการเลื่อนสอบ สามารถมาติดต่อขอเลื่อนสอบได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การเลื่อนสอบ

การแต่งกายเข้าสอบ

  1. ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา เท่านั้น ห้ามใส่ชุดพละ เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ
  2. หากไม่มีแบบฟอร์มชุดนักเรียน นักศึกษา ให้ใส่ชุดสุภาพ เรียบร้อย ด้วยเสื้อเชิ้ต เสื้อคอปก กางเกงผ้า หรือกระโปรง (ห้ามใส่กางเกงยีนส์)
  3. รองเท้าหุ้มส้น หากแต่งกายไม่เรียบร้อย ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสอบ

เรื่องการเข้าห้องสอบ และรหัสประจำตัวสอบ

  1. ให้นำบัตรประจำตัวสอบ TIME และบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรนักเรียน) มาแสดงในห้องสอบ
  2. หากรหัสในบัตรประจำตัวสอบไม่ตรงกับในตารางสอบ ให้ยึดรหัสประจำตัวในตารางสอบเป็นสำคัญ และนำบัตรมาแก้ไขก่อนเข้าห้องสอบ
  3. ผู้สอบควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
  4. มาสายเกินกว่า 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ (ห้องสอบทฤษฎีและปฏิบัติ)

 

 

 

*นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถมาซื้อใบสมัครได้ด้วยตัวเอง
ดูรายละเอียดใบสมัครวิชาที่จะสอบ และ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

คลิกที่นี้เพื่อดูขั้นตอนการสั่งซื้อใบสมัคร

นักเรียนที่ส่งใบสมัครสอบมาทางไปรษณีย์ กรุณาเก็บหลักฐานการจัดส่ง EMS เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบเอกสารใบสมัครของท่าน