ใบสมัครสอบ TIME รอบที่ 1/2566 (click)

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 5/2565.pdf ดาวน์โหลด

ตารางสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 5/2565.pdf ดาวน์โหลด

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 4/2565.pdf ดาวน์โหลด

ตารางสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 3/2565.pdf ดาวน์โหลด

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 2/2565.pdf ดาวน์โหลด

กำหนดการรับสมัครและสอบของภาควิชาทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปีการศึกษา 2566 (ดูกำหนดการทั้งหมด)

กำหนดการ ครั้งที่ 1-2566 ครั้งที่ 2-2566
เปิดรับสมัคร (สมัครออนไลน์เท่านั้น) 10 พฤศจิกายน 2565 - 10 ธันวาคม 2565 10 มกราคม 2566 - 10 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ 22 ธันวาคม. 2565 22 กุมภาพันธ์ 2566
กำหนดสอบ 7-8 มกราคม 2566 4-5 มีนาคม 2566
ประกาศผลสอบ 30 มกราคม 2566 30 มีนาคม 2566

รายละเอียดสั่งซื้อคู่มือสอบ