ประกาศ ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 2/2566.pdf ดาวน์โหลด

ประกาศ ตารางสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 2/2566.pdf ดาวน์โหลด

ใบสมัครสอบ TIME รอบที่ 3/2566 [ คลิก] (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 เม.ย. 66)

ประกาศ ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 1/2566.pdf ดาวน์โหลด

ประกาศ ตารางสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 1/2566.pdf ดาวน์โหลด

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 5/2565.pdf ดาวน์โหลด

ตารางสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 5/2565.pdf ดาวน์โหลด

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 4/2565.pdf ดาวน์โหลด

ตารางสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 3/2565.pdf ดาวน์โหลด

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 2/2565.pdf ดาวน์โหลด

กำหนดการรับสมัครและสอบของภาควิชาทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปีการศึกษา 2566 (ดูกำหนดการทั้งหมด)

กำหนดการ ครั้งที่ 2-2566 ครั้งที่ 3-2566
เปิดรับสมัคร (สมัครออนไลน์เท่านั้น) 10 มกราคม 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 10 มีนาคม 2566 - 10 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ 22 กุมภาพันธ์ 2566 22 เมษายน 2566
กำหนดสอบ 7-8 มีนาคม 2566 6-7 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลสอบ 30 มีนาคม 2566 30 พฤษภาคม 2566