Slide 1

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย หรือThailand International Music Examination (TIME)

Slide 3

บันไดสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี/ Step up to Music Excellence

Slide 2

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย หรือThailand International Music Examination (TIME)

Slide 4

บันไดสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี/ Step up to Music Excellence

Example Frame

ผลสอบรอบที่ 1 / 2563

ผลสอบสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล [Download]

ผลสอบสอบวิชาโสตทักษะ [Download]

ผลสอบวิชาดนตรีไทย [Download]

ลงรายชื่อดูข้อสอบทฤษฎี ระยะเวลา วันที่ 31 มกราคม 2563 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 11:00-19:00 น. โทร 02-458-2680-81 (แจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วัน)

ประกาศรายชื่อและตารางสอบภาควิชาทฤษฎี และ โสตทักษะ รอบที่ 1 / 2563

ดาวโหลดตารางสอบและรายชื่อ [Download]

กำหนดสอบรอบที่ 1 / 2563

สอบวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 9.00-15.30 น. สถานที่สอบ ศูนย์การค้า ซีคอนบางแค

หมายเหตุ

1. นักเรียนท่านใดรหัสประจำตัวไม่ตรงกับทางเว็ป สามารถแก้ไข เพื่อให้ตรงกับรายชื่อในเว็ปไซต์ได้

2. การเข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยเท่านั้น

 

ผลสอบภาควิชาปฏิบัติรอบที่ 2 / 2563

ผลสอบภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี [Download]

 

ประกาศรายชื่อและตารางสอบภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี เปียโน (Piano) และเครื่องเป่า (Brass) แนวคลาสสิค
รอบที่ 2 / 2563

ดาวโหลดตารางสอบและรายชื่อ [Download]

กำหนดสอบรอบที่ 2 / 2563

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. สถานที่สอบ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ประกาศรายชื่อและตารางสอบภาควิชาทฤษฎี และ โสตทักษะ รอบที่ 2 / 2562

ดาวโหลดตารางสอบและรายชื่อ [Download]

กำหนดสอบรอบที่ 2 / 2562

สอบวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-16.30 น. สถานที่สอบ ศูนย์การค้า ซีคอนบางแค

หมายเหตุ นักเรียนท่านใดรหัสประจำตัวไม่ตรงกับทางเว็ป สามารถแก้ไข เพื่อให้ตรงกับรายชื่อในเว็ปไซต์ได้

 

ใบสมัคร TIME ภาควิชาทฤษฎี และ โสตทักษะ ประจำปี 2562 มีวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สามารถหาซื้อได้ที่

1. MCGP สาขาซีคอนบางแค

2. MCGP สาขาพารากอน

3. MCGP สาขาซีคอนศรีนครินทร์

4. ร้านค้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

 

นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการสอบภาคปฏิบัติวิชา เปียโน และเครื่องเป่า (Brass) แนวคลาสสิค สำหรับเข้าศึกษาต่อที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถซื้อใบสมัคร และหลักสูตรวิชาปฏิบัติได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ทั้งหมด 4 สาขา

1. MCGP สาขาซีคอนบางแค

2. MCGP สาขาพารากอน

3. MCGP สาขาซีคอนศรีนครินทร์

4. ร้านค้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบภาควิชาปฏิบัติ

ประกาศเปลี่ยนหลักสูตรดนตรีไทยเริ่มตั้งแต่ รอบที่ 4 / 2561

 

 

 

ประกาศ บัดนี้ทางศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทยได้ทำการจัดส่งใบประกาศนียบัตร TIME รอบ 2/2561 ผ่านทางไปรษณีย์แล้วตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2561

นักเรียนที่แจ้งความประสงค์จะมารับใบประกาศนียบัตรฯ ด้วยตนเอง สามารถมารับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามสาขาที่นักเรียนระบุไว้
1. MCGP สาขาพารากอน
2. MCGP สาขาซีคอนศรีนครินทร์
3. MCGP สาขาซีคอนบางแค

 

*นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถมาซื้อใบสมัครได้ด้วยตัวเอง
ดูรายละเอียดใบสมัครวิชาที่จะสอบ และ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

คลิกที่นี้เพื่อดูขั้นตอนการสั่งซื้อใบสมัคร

นักเรียนที่ส่งใบสมัครสอบมาทางไปรษณีย์ กรุณาเก็บหลักฐานการจัดส่ง EMS เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบเอกสารใบสมัครของท่าน

 

การขอดูข้อสอบภาคทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1-12 และทฤษฎีดนตรีไทย เกรด 1-6

สำหรับผู้ที่เข้าสอบรอบที่ 3 ประจำปี 2561

  1. ผู้สอบสามารถขอดูข้อสอบได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สาขาซีคอน บางแค ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 19.00 น.  
  2. ผู้สอบต้องติดต่อนัด วัน เวลาเข้าดูข้อสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่เบอร์โทร 0-2458-2680-81
  3. ผู้สอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
  4. ศูนย์สอบเทียบดนตรีฯ ให้ดูข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว และไม่เกิน 20 นาที โดยสามารถเข้าดูได้ไม่เกิน 2 คน
  5. ศูนย์สอบเทียบดนตรีฯ ไม่ได้จัดอาจารย์เพื่อให้คำแนะนำหรืออธิบายในการดูข้อสอบ หากผู้สมัครต้องการคำแนะนำหรืออธิบายต้องจัดหาอาจารย์ผู้สอนหรือ ผู้เชียวชาญมาด้วยตนเอง

  การแต่งกายเข้าสอบ

   1. ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น ห้ามใส่ชุดพละ เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ
   2. หากไม่มีแบบฟอร์มชุดนักเรียน นักศึกษา ให้ใส่ชุดสุภาพ เรียบร้อย ด้วยเสื้อเชิ้ต เสื้อคอปก กางเกงผ้า หรือกระโปรง (ห้ามใส่กางเกงยีนส์)
   3. รองเท้าหุ้มส้น หากแต่งกายไม่เรียบร้อย ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสอบ

  เรื่องการเข้าห้องสอบ และรหัสประจำตัวสอบ

   1. ให้นำบัตรประจำตัวสอบ TIME และบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรนักเรียน) มาแสดงในห้องสอบ
   2. หากรหัสในบัตรประจำตัวสอบไม่ตรงกับในตารางสอบ ให้ยึดรหัสประจำตัวในตารางสอบเป็นสำคัญ และนำบัตรมาแก้ไขก่อนเข้าห้องสอบ
   3. ผู้สอบควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
   4. มาสายเกินกว่า 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ (ห้องสอบทฤษฎี)

   

   

  กำหนดการสอบภาควิชาทฤษฎี และ โสตทักษะ ประจำปี พ.ศ.2561-2562

  กำหนดการ ครั้งที่ 1-2563 ครั้งที่ 2-2563
  จำหน่ายใบสมัครและ
  เปิดรับสมัคร
  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
  ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
  (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
  (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)   วันที่ 12 ธันวาคม 2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
  ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

  วันที่ 18 ธันวาคม 2562

   

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
  ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 4 มกราคม 2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
  กำหนดสอบ วันที่ 11 มกราคม 2563 วันที่ 7 มีนาคม 2563
  ประกาศผลสอบ วันที่ 30 มกราคม 2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563

   

  กำหนดการรับสมัครภาควิชาปฏิบัติ ปีการศึกษา 2563 เครื่องดนตรี : Piano (Classic) ,Brass (Classic)

  กำหนดการ ครั้งที่ 1-2563 ครั้งที่ 2-2563
  จำหน่ายใบสมัครและ
  เปิดรับสมัคร
  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
  ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ 5 กุมภาพันธ์ 2563

  วันที่ 3 เมษายน 2563


  ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)   12 กุมภาพันธ์ 2563

  วันที่ 7 เมษายน 2563

  ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

  18 กุมภาพันธ์ 2563

   

  วันที่ 9 เมษายน 2563

  ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ 29 กุมภาพันธ์ 2563

  วันที่ 24 เมษายน 2563

  กำหนดสอบ 14 มีนาคม 2563

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2563

  ประกาศผลสอบ 30 มีนาคม 2563

  วันที่ 30 พฤษภาคม 2563