เอกสารสำหรับเผยแพร่ และจำหน่าย

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทยได้จัดทำตำราเรียน และโน้ตเพลงสำหรับการทดสอบในระดับต่างๆ ของหลักสูตรการสอบเทียบ เพื่อสนับสนุนในการสอบเทียบ และเรียนการสอนทางด้านดนตรีของประเทศไทย

คู่มือการสอบ

 

ที่อยู่ในการจำหน่าย

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค (ถนนเพชรเกษม) ชั้น 4 ติดกับ Harbor Land โทรศัพท์ : 0-2458-2680-2

Click: แผนที่